DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL SỞ GIAO THÔNG

STT Tên Chức vụ  Điện thoại Địa chỉ email 
I  Lãnh đạo Sở      
1 Nguyễn Tự Công Hoàng Giám đốc    hoangntc@sgtvt.binhdinh.gov.vn
2 Đỗ Nguyên Đức Phó giám đốc  3894197 ducdn@sgtvt.binhdinh.gov.vn
3 Trần Thanh Dũng Phó giám đốc  3705268 dungtt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
4 Đặng Văn Ái Phó giám đốc  3701189 aidv@sgtvt.binhdinh.gov.vn
II Văn phòng Sở      vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
1 Lê Đình Quang Chánh Văn phòng  3893347 quangld@sgtvt.binhdinh.gov.vn
2 Võ Thừa Thắng Phó chánh Văn phòng  3894669 thangvt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thúy Hồng Chuyên viên  3891573 hongntt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
4 Hoàng Thị  Lê Na Văn thư 3892172 nahtl@sgtvt.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Đình Thông Chuyên viên  3891573 thongnd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thúy Vân Chuyên viên  3891573 vanntt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
7 Phan Hùng Vinh Chuyên viên  3893347 vinhph@sgtvt.binhdinh.gov.vn
8 Mang Thị Như Ý Kế toán 3891842 ymtn@sgtvt.binhdinh.gov.vn
III Phòng KH-TC      
1 Lê Anh Tuấn Trưởng phòng  3891350 tuanla@sgtvt.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Chí Bình Chuyên viên  3891350 binhnc@sgtvt.binhdinh.gov.vn
3 Hà Thị Bắc Hải Chuyên viên  3891350 haihtb@sgtvt.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thị Ngọc Trâm Chuyên viên  3891350 tramttn@sgtvt.binhdinh.gov.vn
IV Phòng QLVT      
1 Đặng Cao Thanh Trưởng phòng  3891823 thanhdc@sgtvt.binhdinh.gov.vn
2 Võ Văn Trịnh Phó trưởng phòng    trinhvv@sgtvt.binhdinh.gov.vn
3 Bùi Võ Nghiên Phó trưởng phòng  3893495 nghienbv@sgtvt.binhdinh.gov.vn
4 Trương Nữ Quỳnh Hoa Chuyên viên    hoatnq@sgtvt.binhdinh.gov.vn
5 Lê Minh Thắng Chuyên viên  3891823 thanglm@sgtvt.binhdinh.gov.vn
6 Phạm Đình Tiên Chuyên viên  3891823 tienpd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
7 Phạm Thanh Trà Chuyên viên  3893495 trapt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
8 Phan Thanh Tuấn Chuyên viên  3893495 tuanpt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
V Phòng QLGT      
1 Nguyễn Văn Hòa Trưởng phòng  3891942 hoanv@sgtvt.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Ngọc Ẩn Phó trưởng phòng  3891942 anpn@sgtvt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Cương Chuyên viên  3891942 cuongn@sgtvt.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Vinh Thắng Chuyên viên  3891942 thangnv@sgtvt.binhdinh.gov.vn
5 Phạm Văn Trung Chuyên viên  3891942 trungpv@sgtvt.binhdinh.gov.vn
6 Diệp Thanh Tùng Chuyên viên  3891942 tungdt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
VI Thanh tra Sở      
1 Nguyễn Quả Chánh Thanh tra  3892916 quan@sgtvt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Văn Ơi Phó chánh Thanh tra  3893941 oitv@sgtvt.binhdinh.gov.vn
3 Đặng Tiến Công Phó chánh Thanh tra    congdt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
4 Huỳnh Thị Thúy Vân Thanh tra viên 3891842 vanhtt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
5 Đặng Thế Phi Thanh tra viên    phidt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
6 Phan Thị Thanh Hà Thanh tra viên  3891270 haptt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
7 Hồ Thị Xuân Kiều Thanh tra viên 3891270 kieuhtx@sgtvt.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Mỹ Lê  Nhân viên    lentm@sgtvt.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Hùng Nhân Đội trưởng   nhannh@sgtvt.binhdinh.gov.vn
10 Nguyễn Bá Tùng Thanh tra viên   tungnb@sgtvt.binhdinh.gov.vn
11 Đỗ Cao Trung Đội trưởng   trungdc@sgtvt.binhdinh.gov.vn
12 Phạm Quốc Đạt Nhân viên    datpq@sgtvt.binhdinh.gov.vn
13 Lê Văn Toàn Đội phó phụ trách   toanlv@sgtvt.binhdinh.gov.vn
14 Nguyễn Lương Huy Thanh tra viên   huynl@sgtvt.binhdinh.gov.vn
VII TT ĐTNV GTVT     ttdtnvgtvt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
1 Chung Thanh Ngà Giám đốc  3847171 ngact@sgtvt.binhdinh.gov.vn
2 Hồ Đắc Thắng Phó giám đốc  3647183 thanghd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
3 Đỗ Thanh Sơn Phó giám đốc    sondt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
4 Võ Thái Mân Phụ trách phòng TH-HC 3846911 manvt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
5 Lê Văn Sinh Trưởng phòng KH-ĐT 3646373 sinhlv@sgtvt.binhdinh.gov.vn
6 Mai Xuân Quanh Trưởng phòng TB-KT   quanhmx@sgtvt.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thành Hiếu Phó Trưởng P. TB-KT   hieunt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
8 Võ Thị Kim Lang Kế toán 3747809 langvtk@sgtvt.binhdinh.gov.vn
VIII TT Đăng kiểm thủy, bộ     ttdkpttb@sgtvt.binhdinh.gov.vn
1 Phạm Đại Lâm Giám đốc  3747806 lampd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Tấn Vương Phó giám đốc  3846761 vuongpt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
3 Huỳnh Minh Hậu Phó giám đốc  3858579 hauhm@sgtvt.binhdinh.gov.vn
IX Ban Quản lý bảo trì đường bộ      
1 Lê Thiện Thông Giám đốc   thonglt@sgtvt.binhdinh.gov.vn


-Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/2/1890 - 19/5/2018)

-Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018

-Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2018)

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tại Sở Giao thông vận tải, xem nội dung tại đây. Các văn bản liên quan: Quyết định số 110/QĐ-SGTVT; Quyết định số 484/QĐ-UBND; Quyết định số 629/QĐ-UBND; Thông báo 42/TB-UBND; Văn bản số 268/SNV-CCHC.

-Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ năm 2018

-Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

-Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

-Biểu mẫu nhập liệu trong phần mềm "Quản lý cán bộ, công chức, viên chức"

-Về việc giới thiệu học bổng của Chính phủ Ấn Độ

-Thông báo v.v cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo tại Israel

-Thông báo v.v nhắc nhở lần đầu đối với các xe hợp đồng vi phạm không báo cáo hợp đồng vận chuyển về Sở GTVT theo quy định

-Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

-Về việc thông báo kiểm tra theo Quyết định số 2811/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

-Về việc nhắc nhở đơn vị vận tải đăng ký tham gia lớp tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

-Các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

-Về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 và dịp khai giảng năm học mới 2017-2018

-Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và mùa mưa lũ sắp đến

-Về việc phối hợp khai thác Sàn giao dịch vận tải hành khách góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động vận tải hành khách

-Tổ chức phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

-Nội dung dự thảo Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giao thông vận tải Bình Định giai đoạn 2017-2020

-Về việc tăng cường quản lý hoạt động phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải

-Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc

-Cảnh báo mã độc tấn công đòi tiền chuộc

- Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

-Triển khai áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải và cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

-Thông báo thời gian phát sóng Chuyên mục "Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" năm 2017 trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Mở lớp tập huấn cho người điều khiển vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe tại Bình Định

-Báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng của năm 2016

-Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải

-Video hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH

-Cán bộ, công chức không được chơi Pokemon go tại trụ Sở cơ quan

- Thông báo việc triển khai phần mềm Văn phòng điện tử 5.0

- Thông báo của Bộ GTVT về việc triển khai phần mềm quản lý, bán vé xe khách tới các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

- Mẫu đăng ký tham gia tập huấn

- Một số quy định về tổ chức, quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Lịch sát hạch
Đường dây nóng Sở GTVT
Dịch vụ công trực tuyến
Đăng ký đổi GPLX trực tuyến Cấp độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Biểu đồ chạy xe và danh sách đăng ký khai thác tuyến
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Văn bản pháp luật
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
TT Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định
TT Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định
Ban Quản lý bảo trì đường bộ
Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn
HTX Vận tải cơ giới Phù Cát
Hỏi - đáp
  Trao đổi trực tuyến
  Bộ phận một cửa:
  Thanh tra:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
10
  Số lượt truy cập:
1831854
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn -Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 02563-892172 - Fax: 02563-891536 - Email: vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Nguyên Đức -Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Định