I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

2. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do thay đổi nội dung, hết hạn, bị mất hoặc hư hỏng

3. Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

4. Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

5. Cấp phù hiệu xe trung chuyển

6. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

7. Cấp phù hiệu xe nội bộ

8. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

9. Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

10. Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

11. Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

12. Đăng ký khai thác tuyến

13. Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

14. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

15. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

16. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

17. Cấp Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện

18. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện

19. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

20. Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

21. Cấp Giấy phép xe tập lái

22. Cấp lại Giấy phép xe tập lái

23. Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

24. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

25. Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điểu kiện hoạt động

26. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

27. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

28. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

29. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

30. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

31. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

32. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

33. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

34. Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

35. Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

36. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 

37. Cấp mới Giấy phép lái xe

38. Cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

39. Cấp lại Giấy phép lái xe 

40. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 

41. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 

42. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 

43. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

44. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

45. Cấp giấy phép lái xe quốc tế

46. Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế

47. Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

48. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

49. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ

50. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

51. Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

52. Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

53. Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 

54. Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình giao thông

55. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thẩm định thiết kế cơ sở công trình giao thông

56. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình giao thông

57. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

58. Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

59. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào hệ thống đường tỉnh

60. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường tỉnh

61Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

62Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

63. Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

64. Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

65. Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

66. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

67. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

68. Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

69. Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

70. Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

71. Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

72. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

73. Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

74. Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

75Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

76Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

77Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung-Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/2/1890 - 19/5/2018)

-Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018

-Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2018)

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tại Sở Giao thông vận tải, xem nội dung tại đây. Các văn bản liên quan: Quyết định số 110/QĐ-SGTVT; Quyết định số 484/QĐ-UBND; Quyết định số 629/QĐ-UBND; Thông báo 42/TB-UBND; Văn bản số 268/SNV-CCHC.

-Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ năm 2018

-Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

-Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

-Biểu mẫu nhập liệu trong phần mềm "Quản lý cán bộ, công chức, viên chức"

-Về việc giới thiệu học bổng của Chính phủ Ấn Độ

-Thông báo v.v cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo tại Israel

-Thông báo v.v nhắc nhở lần đầu đối với các xe hợp đồng vi phạm không báo cáo hợp đồng vận chuyển về Sở GTVT theo quy định

-Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

-Về việc thông báo kiểm tra theo Quyết định số 2811/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

-Về việc nhắc nhở đơn vị vận tải đăng ký tham gia lớp tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

-Các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

-Về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 và dịp khai giảng năm học mới 2017-2018

-Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và mùa mưa lũ sắp đến

-Về việc phối hợp khai thác Sàn giao dịch vận tải hành khách góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động vận tải hành khách

-Tổ chức phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

-Nội dung dự thảo Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giao thông vận tải Bình Định giai đoạn 2017-2020

-Về việc tăng cường quản lý hoạt động phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải

-Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc

-Cảnh báo mã độc tấn công đòi tiền chuộc

- Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

-Triển khai áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải và cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

-Thông báo thời gian phát sóng Chuyên mục "Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" năm 2017 trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Mở lớp tập huấn cho người điều khiển vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe tại Bình Định

-Báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng của năm 2016

-Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải

-Video hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH

-Cán bộ, công chức không được chơi Pokemon go tại trụ Sở cơ quan

- Thông báo việc triển khai phần mềm Văn phòng điện tử 5.0

- Thông báo của Bộ GTVT về việc triển khai phần mềm quản lý, bán vé xe khách tới các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

- Mẫu đăng ký tham gia tập huấn

- Một số quy định về tổ chức, quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Lịch sát hạch
Đường dây nóng Sở GTVT
Dịch vụ công trực tuyến
Đăng ký đổi GPLX trực tuyến Cấp độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Biểu đồ chạy xe và danh sách đăng ký khai thác tuyến
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Văn bản pháp luật
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
TT Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định
TT Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định
Ban Quản lý bảo trì đường bộ
Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn
HTX Vận tải cơ giới Phù Cát
Hỏi - đáp
  Trao đổi trực tuyến
  Bộ phận một cửa:
  Thanh tra:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
10
  Số lượt truy cập:
1831863
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn -Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 02563-892172 - Fax: 02563-891536 - Email: vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Nguyên Đức -Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Định