Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Văn bản số 7275 /BGTVT-VT gửi Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục thuộc Bộ; các Sở Giao thông vận tải yêu cầu kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công điện số 05/CĐ-UBATGT ngày 05/5/2014 về việc tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải trên đường bộ, đặc biệt là ngăn chặn và xử lý vi phạm về kích thước thùng xe ô tô tải tự đổ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục thuộc Bộ; các Sở Giao thông vận tải yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện ngay nhiều nhiệm vụ.

Cụ thể, lập danh sách biển số xe ô tô tải tự đổ chuyên chở vật liệu xây dựng để Ban Quản lý dự án có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp các thông số về kích thước thùng xe theo Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp lần đầu và lần gần nhất;

Thực hiện kiểm tra tại hiện trường và nghiêm cấm các xe vi phạm kích thước thùng hàng hoạt động tại khu vực công trường, đồng thời thông báo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải địa phương để xử lý vi phạm theo quy định;

Yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển vật liệu cho dự án cam kết không sử dụng xe vi phạm kích thước thùng hàng, nếu vi phạm sẽ chấm dứt hợp đồng vận chuyển.
Bên cạnh đó, tạm đình chỉ thi công có thời hạn đối với nhà thầu tiếp tục để xe ô tô vi phạm kích thước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án đến khi có phương án vận chuyển vật liệu không sử dụng xe ô tô vi phạm kích thước thùng hàng; xem xét không ký hợp đồng thi công đối với những nhà thầu tái phạm sử dụng xe vi phạm kích thước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm cung cấp các thông số về kích thước thùng xe theo Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp lần đầu và lần gần nhất theo đề nghị của các Ban Quản lý dự án; Xử lý vi phạm đối với việc tự ý thay đổi kích thước thùng hàng theo quy định.

Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công dự án của ngành giao thông vận tải khi ký các hợp đồng để thực hiện dự án phải có nội dung cam kết tuân thủ đúng quy định về tải trọng phương tiện và kích thước thùng hàng khi vận chuyển vật liệu cho dự án và coi đây là một trong những tiêu chí để xem xét việc chấm dứt hợp đồng nếu có vi phạm.

Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Sở Giao thông vận tải địa phương tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với chủ xe ô tô tải tự đổ tại các địa phương, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc ngành giao thông vận tải về tình hình vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng hàng và xử lý vi phạm theo quy định.

Cụ thể: Đối với chủ phương tiện vi phạm lần đầu, đề nghị Đơn vị đăng kiểm thu hồi Tem và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục, cắt giảm kích thước thùng hàng của xe phù hợp với quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ trước khi kiểm định lại.

Vi phạm lần thứ hai trở đi, đề nghị Đơn vị đăng kiểm thu hồi Tem và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời xử phạt theo điểm a khoản 7 Điều 30 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định đối với hành vi vi phạm “tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” và xử phạt bổ sung theo điểm b khoản 9 Điều 30 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP “buộc phải khôi phục lại hình dáng, kích thước hoặc tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe”.

Sau mỗi đợt thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp danh sách xe vi phạm và cung cấp cho các Ban Quản lý dự án thuộc ngành giao thông vận tải, đề nghị các Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu thi công không ký hợp đồng đối với những chủ phương tiện vi phạm.

Bộ trưởng cũng nghiêm khắc yêu cầu xử lý vi phạm đối với Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công các dự án của ngành giao thông vận tải để xe ô tô vi phạm kích thước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án.

Đối với vi phạm lần đầu, kiến nghị Chủ đầu tư có văn bản nhắc nhở Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công không để phương tiện có vi phạm kích thước thùng chở hàng để vận chuyển vật liệu cho dự án.

Vi phạm lần thứ hai phải kiến nghị Chủ đầu tư xem xét mức độ vi phạm của Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công để có hình thức xử lý phù hợp, đồng thời kiến nghị Chủ đầu tư chỉ đạo không ký hợp đồng với những nhà thầu tiếp tục vi phạm.

Bên cạnh đó, các Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị Công an cấp tỉnh chỉ đạo Công an cấp quận, huyện hỗ trợ trong việc xác minh địa chỉ, yêu cầu chủ phương tiện hợp tác và bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động của đoàn thanh tra.


Theo www.mt.gov.vn - TraVT - ST  (Cập nhật ngày 23-06-2014)    Các tin liên quan:
  Các giải pháp cấp bách nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải (10-05-2014)
  Tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải, xe cơi nới thùng xe trái quy định (24-03-2014)
  Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng về nâng cao chất lượng đăng kiểm (18-03-2014)
  Tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại xe 2 bánh chạy điện (12-11-2013)
  Tăng phí kiểm định ôtô khoảng 40% (04-11-2013)

-Danh sách công chức Sở GTVT trực cơ quan ngày Lễ 2/9

-Học bổng Chevening 2019/2020 của Chính phủ Anh

-Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT

-Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng

-Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/2/1890 - 19/5/2018)

-Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018

-Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2018)

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tại Sở Giao thông vận tải, xem nội dung tại đây. Các văn bản liên quan: Quyết định số 110/QĐ-SGTVT; Quyết định số 484/QĐ-UBND; Quyết định số 629/QĐ-UBND; Thông báo 42/TB-UBND; Văn bản số 268/SNV-CCHC.

-Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ năm 2018 

-Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 

-Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

-Biểu mẫu nhập liệu trong phần mềm "Quản lý cán bộ, công chức, viên chức"

-Về việc giới thiệu học bổng của Chính phủ Ấn Độ

-Thông báo v.v cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo tại Israel

-Thông báo v.v nhắc nhở lần đầu đối với các xe hợp đồng vi phạm không báo cáo hợp đồng vận chuyển về Sở GTVT theo quy định

-Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

-Về việc thông báo kiểm tra theo Quyết định số 2811/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

-Về việc nhắc nhở đơn vị vận tải đăng ký tham gia lớp tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

-Các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

-Về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 và dịp khai giảng năm học mới 2017-2018

-Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và mùa mưa lũ sắp đến

-Về việc phối hợp khai thác Sàn giao dịch vận tải hành khách góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động vận tải hành khách

-Tổ chức phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

-Nội dung dự thảo Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giao thông vận tải Bình Định giai đoạn 2017-2020

-Về việc tăng cường quản lý hoạt động phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải

-Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc

-Cảnh báo mã độc tấn công đòi tiền chuộc

- Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

-Triển khai áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải và cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

-Thông báo thời gian phát sóng Chuyên mục "Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" năm 2017 trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Mở lớp tập huấn cho người điều khiển vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe tại Bình Định

-Báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng của năm 2016

-Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải

-Video hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH

-Cán bộ, công chức không được chơi Pokemon go tại trụ Sở cơ quan

- Thông báo việc triển khai phần mềm Văn phòng điện tử 5.0

- Thông báo của Bộ GTVT về việc triển khai phần mềm quản lý, bán vé xe khách tới các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

- Mẫu đăng ký tham gia tập huấn

- Một số quy định về tổ chức, quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Lịch sát hạch
Đường dây nóng Sở GTVT
Dịch vụ công trực tuyến
Đăng ký đổi GPLX trực tuyến Cấp độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Biểu đồ chạy xe và danh sách đăng ký khai thác tuyến
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Công báo tỉnh Bình Định
Văn bản pháp luật
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
TT Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định
TT Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định
Ban Quản lý bảo trì đường bộ
Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn
HTX Vận tải cơ giới Phù Cát
Hỏi - đáp
  Trao đổi trực tuyến
  Bộ phận một cửa:
  Thanh tra:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
3
  Số lượt truy cập:
2269728
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn -Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 02563-892172 - Fax: 02563-891536 - Email: vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Nguyên Đức -Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Định