Sở Giao thông vận tải Bình Định thông báo thông tin đơn vị đăng ký khai thác tuyến để các Sở Giao thông vận tải biết, phối hợp và công khai trên Trang thông tin điện tử

 

Số hiệu văn bản

Ngày phát hành Đơn vị phối hợp   Ghi chú  
123/TB-SGTVT 30/11/2018 Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh Tải về
120/TB-SGTVT 20/11/2018 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
119/TB-SGTVT 12/11/2018 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
116/TB-SGTVT 08/11/2018 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
114/TB-SGTVT 02/11/2018 Sở Giao thông vận tải tp Hà Nội Tải về
3917/TB-SGTVT 26/9/2018 Sở Giao thông vận tải Bình Định Tải về
112/TB-SGTVT 12/10/2018 Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh Tải về
111/TB-SGTVT 12/10/2018 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
94/TB-SGTVT 24/8/2018 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
91/TB-SGTVT 20/8/2018 Sở Giao thông vận tải Kon Tum Tải về
90/TB-SGTVT 20/8/2018 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
89/TB-SGTVT 20/8/2018 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
84/TB-SGTVT 08/8/2018 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
78/TB-SGTVT 01/8/2018 Sở Giao thông vận tải Bình Dương Tải về
76/TB-SGTVT 20/7/2018 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
72/TB-SGTVT 12/6/2018 Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh Tải về
70/TB-SGTVT 12/6/2018 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
68/TB-SGTVT 01/6/2018 Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Tải về
67/TB-SGTVT 01/6/2018 Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh Tải về
56/TB-SGTVT 06/4/2018 Sở Giao thông vận tải Quãng Bình Tải về
55/TB-SGTVT 06/4/2018 Sở Giao thông vận tải Quãng Ngãi Tải về
51-TB-SGTVT 03/4/2018 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
50/TB-SGTVT 03/4/2018 Sở Giao thông vận tải Bình Dương Tải về
46/TB-SGTVT 28/3/2018 Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Tải về
635/SGTVT-QLVTPT&NL 16/3/2018 Sở Giao thông vận tải Bình Định Tải về
3054/SGTVT-VTĐB 13/3/2018 Sở Giao thông vận tải Bình Định Tải về
36/TB-SGTVT 07/3/2018 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
241/SGTVT-VT 06/3/2018 Sở Giao thông vận tải Bình Định Tải về
30/TB-SGTVT 07/02/2018 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
22/TB-SGTVT 23/01/2018 Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh Tải về
20/TB-SGTVT 16/01/2018 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
19/TB-SGTVT 15/01/2018 Sở Giao thông vận tải Đắk Nông Tải về
17/TB-SGTVT 09/01/2018 Sở Giao thông vận tải Đắk Nông Tải về
16/TB-SGTVT 05/01/2018 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
4298/TB-SGTVT 14/12/2017 Sở Giao thông vận tải Bình Định Tải về
160/TB-SGTVT 20/12/2017 Sở Giao thông vận tải Tây Ninh Tải về
159/TB-SGTVT 20/12/2017 Sở Giao thông vận tải Kon Tum Tải về
158/TB-SGTVT 20/12/2017 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
157/TB-SGTVT 20/12/2017 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
141/TB-SGTVT 15/12/2017 Sở Giao thông vận tải Tp Hà Nội Tải về
20380/SGTVT-VTĐB 13/12/2017 Sở Giao thông vận tải Bình Định Tải về
133/TB-SGTVT 17/11/2017 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
132/TB-SGTVT 16/11/2017 Sở Giao thông vận tải Tp Hà Nội Tải về
131/TB-SGTVT 16/11/2017 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
130/TB-SGTVT 14/11/2017 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
118/TB-SGTVT 26/10/2017 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
116/TB-SGTVT 04/10/2017 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
115/TB-SGTVT 04/10/2017 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
111/TB-SGTVT 29/9/2017 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về
107/TB-SGTVT 26/9/2017 Sở Giao thông vận tải Bình Dương Tải về
102/TB-SGTVT 05/9/2017 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
101/TB-SGTVT 05/9/2017 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
100/TB-SGTVT 05/9/2017 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
99/TB-SGTVT 05/9/2017 Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh Tải về
91/TB-SGTVT 07/8/2017 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
90/TB-SGTVT 07/8/2017 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
88/TB-SGTVT 03/8/2017 Sở Giao thông vận tải Đắk Nông Tải về
84/TB-SGTVT 01/8/2017 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
83/TB-SGTVT 01/8/2017 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về
82/TB-SGTVT 28/7/2017 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
75/TB-SGTVT 07/7/2017 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
74/TB-SGTVT 04/7/2017 Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh Tải về
73/TB-SGTVT 03/7/2017 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
72/TB-SGTVT 03/7/2017 Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh Tải về
71/TB-SGTVT 03/7/2017 Sở Giao thông vận tải Bình Dương Tải về
70/TB-SGTVT 03/7/2017 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về
67/TB-SGTVT 22/6/2017 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
63/TB-SGTVT 16/6/2017 Sở Giao thông vận tải Kon Tum Tải về
59/TB-SGTVT 15/6/2017 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về
58/TB-SGTVT 13/6/2017   Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
55/TB-SGTVT 23/5/2017 Sở Giao thông vận tải Bình Dương Tải về
54/TB-SGTVT 23/5/2017 Sở Giao thông vận tải Quãng Ngãi Tải về
29/TB-SGTVT 9/3/2017 Sở Giao thông vận tải Bình Dương Tải về
28/TB-SGTVT 07/3/2017 Sở Giao thông vận tải Quãng Ngãi Tải về
25/TB-SGTVT 06/3/2017 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về
23/TB-SGTVT 01/3/2017 Sở Giao thông vận tải Kon Tum Tải về
12/TB-SGTVT 08/02/2017 Sở Giao thông vận tải Quãng Nam Tải về
3097/SGTVT-VT 30/12/2016 Sở Giao thông vận tải Kon Tum Tải về 
2874/SGTVT-VT 06/12/2016 Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Tải về
2873/TB-SGTVT 06/12/2016 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về
2549/TB-SGTVT 24/10/2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Nông Tải về
2461/TB-SGTVT 24/10/2016 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
2417/SGTVT-VT 19/10/2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
2461/SGTVT-VT 18/10/2016 Sở Giao thông vận tải Bình Dương Tải về
2380/SGTVT-VT 17/10/2016 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
2381/SGTVT-VT 17/10/2016 Sở Giao thông vận tải Quãng Ngãi Tải về
2363/SGTVT-VT 14/10/2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Nông Tải về
1139/SGTVT-VT 09/10/2016 Sở Giao thông vận tải Bình Định Tải về
2263/SGTVT-VT 04/10/2016 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
2235/SGTVT-VT 30/9/2016 Sở Giao thông vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu     Tải về
2093/SGTVT-VT 14/9/2016 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
1139/SGTVT-VTPT 9-9-2016 Sở Giao thông vận tải Bình Định Tải về
2029/SGTVT-VT 07-9-2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
1193/SGTVT-VT 01-9-2016 Sở Giao thông vận tải Bình Dương Tải về
1192/SGTVT-VT 01-9-2016 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
1889/SGTVT-VT 18-8-2016 Sở Giao thông vận tải Kon Tum Tải về
1888/SGTVT-VT 18-8-2016 Sở Giao thông vận tải tp Hồ Chí Minh Tải về
1548/SGTVT-VT 21-7-2016 Sở Giao thông vận tải tp Đà Nẳng Tải về
1541/SGTVT-VT 21-7-2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Nông Tải về
1511/SGTVT-VT 15-7-2016 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
1504/SGTVT-VT 14-7-2016 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về
1476/SGTVT-VT 12-7-2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
1476/SGTVT-VT 12-7-2016 Sở Giao thông vận tải Quãng Ngãi Tải về
1418/SGTVT-VT 06-7-2016 Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận Tải về
1417/SGTVT-VT 06-7-2016 Sở Giao thông vận tải Quãng Ngãi Tải về
1416/SGTVT-VT 06-7-2016 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về
1415/SGTVT-VT 06-7-2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
1414/SGTVT-VT 06-7-2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
1183/SGTVT-VT 10-6-2016 Sở Giao thông vận tải tp Đà Nẳng Tải về
1286/SGTVT-VT 22-6-2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk Tải về
1319/SGTVT-VT 24-6-2016 Sở Giao thông vận tải Quãng Ngãi Tải về
1320/SGTVT-VT 24-6-2016 Sở Giao thông vận tải Gia Lai Tải về
1321/SGTVT-VT 24-6-2016 Sở Giao thông vận tải Đắk Nông Tải về
1322/SGTVT-VT 24-6-2016 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về
1349/SGTVT-VT 28-6-2016 Sở Giao thông vận tải Tp Đà Nẳng Tải về
1350/SGTVT-VT 28-6-2016 Sở Giao thông vận tải Kon Tum Tải về
1351/SGTVT-VT 28-6-2016 Sở Giao thông vận tải Tp Đà Nẳng Tải về
1352/SGTVT-VT 28-6-2016 Sở Giao thông vận tải Tp Đà Nẳng Tải về
1368/SGTVT-VT 30-6-2016 Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh Tải về

 

Sở Giao thông vận tải Gia Lai
Sở Giao thông vận tải Gia Lai

V.T.Thắng - VP  (Cập nhật ngày 16-11-2017)    Các tin liên quan:
  Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai thực hiện quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô (01-12-2014)
  Tổ chức kiểm tra, xác định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong việc thực hiện quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô (09-06-2014)
  Tăng cường thực hiện nghiêm quy định xếp hàng hoá và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ (13-05-2014)
  Thay đổi giá cước vận tải sẽ phải kê khai trước 5 ngày (30-03-2014)
  Thu hồi giấy phép kinh doanh 5 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách (24-03-2014)

-Danh sách công chức Sở GTVT trực cơ quan ngày Lễ 2/9

-Học bổng Chevening 2019/2020 của Chính phủ Anh

-Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT

-Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng

-Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/2/1890 - 19/5/2018)

-Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018

-Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2018)

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tại Sở Giao thông vận tải, xem nội dung tại đây. Các văn bản liên quan: Quyết định số 110/QĐ-SGTVT; Quyết định số 484/QĐ-UBND; Quyết định số 629/QĐ-UBND; Thông báo 42/TB-UBND; Văn bản số 268/SNV-CCHC.

-Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ năm 2018 

-Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 

-Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

-Biểu mẫu nhập liệu trong phần mềm "Quản lý cán bộ, công chức, viên chức"

-Về việc giới thiệu học bổng của Chính phủ Ấn Độ

-Thông báo v.v cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo tại Israel

-Thông báo v.v nhắc nhở lần đầu đối với các xe hợp đồng vi phạm không báo cáo hợp đồng vận chuyển về Sở GTVT theo quy định

-Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

-Về việc thông báo kiểm tra theo Quyết định số 2811/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

-Về việc nhắc nhở đơn vị vận tải đăng ký tham gia lớp tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

-Các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

-Về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 và dịp khai giảng năm học mới 2017-2018

-Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và mùa mưa lũ sắp đến

-Về việc phối hợp khai thác Sàn giao dịch vận tải hành khách góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động vận tải hành khách

-Tổ chức phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

-Nội dung dự thảo Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giao thông vận tải Bình Định giai đoạn 2017-2020

-Về việc tăng cường quản lý hoạt động phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải

-Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc

-Cảnh báo mã độc tấn công đòi tiền chuộc

- Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

-Triển khai áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải và cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

-Thông báo thời gian phát sóng Chuyên mục "Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" năm 2017 trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Mở lớp tập huấn cho người điều khiển vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe tại Bình Định

-Báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng của năm 2016

-Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải

-Video hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH

-Cán bộ, công chức không được chơi Pokemon go tại trụ Sở cơ quan

- Thông báo việc triển khai phần mềm Văn phòng điện tử 5.0

- Thông báo của Bộ GTVT về việc triển khai phần mềm quản lý, bán vé xe khách tới các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

- Mẫu đăng ký tham gia tập huấn

- Một số quy định về tổ chức, quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Lịch sát hạch
Đường dây nóng Sở GTVT
Dịch vụ công trực tuyến
Đăng ký đổi GPLX trực tuyến Cấp độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Biểu đồ chạy xe và danh sách đăng ký khai thác tuyến
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Công báo tỉnh Bình Định
Văn bản pháp luật
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
TT Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định
TT Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định
Ban Quản lý bảo trì đường bộ
Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn
HTX Vận tải cơ giới Phù Cát
Hỏi - đáp
  Trao đổi trực tuyến
  Bộ phận một cửa:
  Thanh tra:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
2
  Số lượt truy cập:
2269752
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn -Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 02563-892172 - Fax: 02563-891536 - Email: vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Nguyên Đức -Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Định