Ngày 09/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.Đề án này được UBND tỉnh giao Sở GTVT tự nghiên cứu thực hiện từ tháng 8/2016. Mục tiêu của Đề án:

- Đánh giá hiện trạng giao thông đường thủy nội địa của tỉnh, dự báo lượng hàng hóa, hành khách để làm cơ sở quy hoạch lại mạng lưới giao thông thủy nội địa cho phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, tạo động lực khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, nhất là đối với hoạt động du lịch biển đảo.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, tổ chức giao thông hợp lý nâng cao điều kiện khai thác.

Những nội dung chính của Đề án gồm các vấn đề như sau:

1. Về phương tiện thủy nội địa:

Đến năm 2020, tổng số phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh là  335phương tiện,trong đó:

- Số lượng phương tiện chở người, hành khách:   292 phương tiện

- Số lượng phương tiện chở hàng hóa:                    41 phương tiện

- Phương tiện phục vụ công tác tuần tra kiểm soát:       02 phương tiện.

2. Về nguồn nhân lực:

Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đến năm 2020 như sau:

- Thuyền trưởng hạng ba:  214 người

- Máy trưởng hạng ba:       399 người

- Thủy thủ hạng nhất:        350 người

3. Về tuyến giao thông đường thủy nội địa:

Tổng số tuyến thủy nội địa được quy hoạch đến năm 2020 là 17 tuyến, trong đó:

- Số tuyến thủy nội địa phục vụ dân sinh: 06 tuyến

TT

Tên tuyến

Vùng hoạt động

Chiều dài (km)

Cấp kỹ thuật

Công bố

1

Hải Cảng - Nhơn Châu

Biển Quy Nhơn

30

 

Giữ

2

Hàm Tử - Hải Minh 

Cửa biển Quy Nhơn

0,8

 

Mở mới

3

Vinh Quang 2 - Cồn Chim

Đầm Thị Nại

0,8

V

Mở mới

4

An Quang - Vĩnh Lợi

Đầm Đề Gi

0,6

IV

Mở mới

5

Canh Liên - Nhơn Tân

Hồ Núi Một

12,5

V

Mở mới

6

Thượng Giang 2 – Hữu Giang

Sông Kôn

0,6

V

Mở mới

 

- Số tuyến thủy nội địa phục vụ du lịch:     11 tuyến.

TT

Tên tuyến

Vùng hoạt động

Chiều dài (km)

Cấp kỹ thuật

Công bố

1

Nhơn Lý - Kỳ Co

Biển Quy Nhơn

05

 

Mở mới

2

Nhơn Hải - Hòn Khô

Biển Quy Nhơn

0,5

 

Mở mới

3

Nhơn Hải - Kỳ Co

Biển Quy Nhơn

10

 

Mở mới

4

Đống Đa - Nhơn Hải

Biển Quy Nhơn

15

IV

Mở mới

5

Đống Đa - Nhơn Châu

Biển Quy Nhơn

33

IV

Mở mới

6

Đống Đa - Nhơn Lý

Biển Quy Nhơn

25

IV

Mở mới

7

Bãi Xép - Hòn Ngang - Hòn Đất

Biển Quy Nhơn

7

 

Mở mới

8

Hải Giang - Đống Đa

Biển Quy Nhơn

10

IV

Mở mới

9

Hải Giang - Kỳ Co

Biển Quy Nhơn

15

 

Mở mới

10

Đống Đa - Cồn Chim

Đầm Thị Nại

8

V

Mở mới

11

Du lịch sinh thái Hầm Hô

Hạ lưu Sông Kút

 

 

Giữ

 

4. Về bến thủy nội địa:

Tổng số bến thủy nội địa được quy hoạch đến năm 2020 là 23bến, trong đó:

- Số bến thủy nội địa phục vụ dân sinh: 11bến (08 bến cần xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp);

TT

Tên bến

Địa điểm

1

Bến Nhơn Châu

Xã Nhơn Châu, Quy Nhơn

2

Bến Hải Minh

Phường Hải Cảng, Quy Nhơn

3

Bến Thượng Giang 2

Xã Tây Giang, Tây Sơn

4

Bến Hữu Giang

Xã Tây Giang, Tây Sơn

5

Bến Hàm Tử

Phường Hải Cảng, Quy Nhơn

6

Bến An Quang

Xã Cát Khánh, Phù Cát

7

Bến Vĩnh Lợi

Xã Mỹ Thành, Phù Mỹ

8

Bến Vinh Quang 2

Xã Phước Sơn, Tuy Phước

9

Bến Cồn Chim

Xã Phước Sơn, Tuy Phước

10

Điểm đón trả khách tại Hồ Núi  Một

Xã Nhơn Tân, An Nhơn

11

Điểm đón trả khách tại làng Canh Tiến

Xã Canh Liên, Vân Canh

 

- Số bến thủy nội địa phục vụ du lịch:        11 bến (cần xây dựng mới);

- Số bến thủy nội địa hỗn hợp:                   01 bến (cần xây dựng mới).

TT

Tên bến

Địa điểm

1

Bãi Xép

Phường Gềnh Ráng, Quy Nhơn

2

Hòn Ngang

Phường Gềnh Ráng, Quy Nhơn

3

Hòn Đất

Phường Gềnh Ráng, Quy Nhơn

4

Kỳ Co

Xã Nhơn Lý, Quy Nhơn

5

Trung tâm

Phường Đống Đa, Quy Nhơn

6

Riverside

Phường Đống Đa, Quy Nhơn

7

Nhơn Hải (Dviews Resort)

Xã Nhơn Hải, Quy Nhơn

8

Hòn Khô

Xã Nhơn Hải, Quy Nhơn

9

Nhơn Châu

Xã Nhơn Châu, Quy Nhơn

10

Nhơn Lý

Xã Nhơn Lý, Quy Nhơn

11

Hải Giang

Xã Nhơn Hải, Quy Nhơn

12

Đống Đa (hỗn hợp)

Phường Thị Nại, Quy Nhơn

 

Cảnh Nhơn Châu nhìn từ trên cao xuống

 

Tổng kinh phí để thực hiện Đề án khoảng 37,23 tỷ đồng. Kinh phí nêu trên chưa tính đến vốn đầu tư xây dựng bến thủy nội địa phục vụ du lịch, bến thủy hỗn hợp và cả phương tiện vận tải thủy nội địa do các tổ chức, cá nhân tự đầu tư.  

Bến Kỳ Co

                                                                                                    

Nội dung chi tiết của Quyết định phê duyệt Đề án được đăng tải trên trang web của Sở Giao thông vận tải Bình Định, mục Quy hoạch – Kế hoạch.


Lê Anh Tuấn - GT  (Cập nhật ngày 19-06-2017)    Các tin liên quan:
  Tập huấn công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường phục vụ Dự án LRAMP (07-04-2017)
  Điều chỉnh kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định (28-09-2016)
  Kế hoạch hỗ trợ kinh phí xây dựng đối với đường xã, trục chính xã thuộc Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định (12-07-2016)
  Mở thầu, bàn giao mặt bằng thi công xây dựng các công trình sửa chữa định kỳ 2016 trên hệ thống tỉnh lộ (10-06-2016)
  Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công trình thuộc Chương trình bê tông hóa GTNT giai đoạn 2016 – 2020 (01-06-2016)

-Danh sách công chức Sở GTVT trực cơ quan ngày Lễ 2/9

-Học bổng Chevening 2019/2020 của Chính phủ Anh

-Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT

-Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng

-Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/2/1890 - 19/5/2018)

-Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018

-Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2018)

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tại Sở Giao thông vận tải, xem nội dung tại đây. Các văn bản liên quan: Quyết định số 110/QĐ-SGTVT; Quyết định số 484/QĐ-UBND; Quyết định số 629/QĐ-UBND; Thông báo 42/TB-UBND; Văn bản số 268/SNV-CCHC.

-Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ năm 2018 

-Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 

-Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

-Biểu mẫu nhập liệu trong phần mềm "Quản lý cán bộ, công chức, viên chức"

-Về việc giới thiệu học bổng của Chính phủ Ấn Độ

-Thông báo v.v cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo tại Israel

-Thông báo v.v nhắc nhở lần đầu đối với các xe hợp đồng vi phạm không báo cáo hợp đồng vận chuyển về Sở GTVT theo quy định

-Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

-Về việc thông báo kiểm tra theo Quyết định số 2811/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

-Về việc nhắc nhở đơn vị vận tải đăng ký tham gia lớp tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

-Các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

-Về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 và dịp khai giảng năm học mới 2017-2018

-Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và mùa mưa lũ sắp đến

-Về việc phối hợp khai thác Sàn giao dịch vận tải hành khách góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động vận tải hành khách

-Tổ chức phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

-Nội dung dự thảo Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giao thông vận tải Bình Định giai đoạn 2017-2020

-Về việc tăng cường quản lý hoạt động phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải

-Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc

-Cảnh báo mã độc tấn công đòi tiền chuộc

- Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

-Triển khai áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải và cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

-Thông báo thời gian phát sóng Chuyên mục "Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" năm 2017 trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Mở lớp tập huấn cho người điều khiển vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe tại Bình Định

-Báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng của năm 2016

-Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải

-Video hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH

-Cán bộ, công chức không được chơi Pokemon go tại trụ Sở cơ quan

- Thông báo việc triển khai phần mềm Văn phòng điện tử 5.0

- Thông báo của Bộ GTVT về việc triển khai phần mềm quản lý, bán vé xe khách tới các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

- Mẫu đăng ký tham gia tập huấn

- Một số quy định về tổ chức, quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Lịch sát hạch
Đường dây nóng Sở GTVT
Dịch vụ công trực tuyến
Đăng ký đổi GPLX trực tuyến Cấp độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Biểu đồ chạy xe và danh sách đăng ký khai thác tuyến
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Công báo tỉnh Bình Định
Văn bản pháp luật
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
TT Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định
TT Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định
Ban Quản lý bảo trì đường bộ
Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn
HTX Vận tải cơ giới Phù Cát
Hỏi - đáp
  Trao đổi trực tuyến
  Bộ phận một cửa:
  Thanh tra:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
5
  Số lượt truy cập:
2269701
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn -Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 02563-892172 - Fax: 02563-891536 - Email: vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Nguyên Đức -Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Định