Vừa qua, Sở Giao thông vận tải Bình Định đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Bình Định. Theo đó, 23 thủ tục hành chính với phương án rút ngắn thời gian giải quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu: Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 10 ngày làm việc.

2. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn: Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 10 ngày làm việc.

3. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

4. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến: Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 10 ngày làm việc.

5. Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

6. Thủ tục Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

7. Thủ tục Sang tên xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý: Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 07 ngày làm việc.

8. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo: Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 05 ngày làm việc.

9. Thủ tục Cấp mới Giấy phép lái xe: Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 07 ngày làm việc.

10. Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Bình Định: Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 07 ngày làm việc.

11. Thủ tục Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác: Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 05 ngày làm việc.

12. Thủ tục Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ: Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 05 ngày làm việc.

13. Thủ tục Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ: Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 07 ngày làm việc.

14. Thủ tục Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý: Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 05 ngày làm việc.

15. Thủ tục Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác: Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 05 ngày làm việc.

16. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

17. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

18. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

19. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

20. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

21. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

22. Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa: Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 02 ngày làm việc.

23. Thủ tục Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải: Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; giảm thời gian giải quyết còn 03 ngày làm việc.

Chi tiết Quyết định 2314/QĐ-UBND


Võ Thừa Thắng - VP  (Cập nhật ngày 09-07-2018)    Các tin liên quan:
  Về việc triển khai sử dụng văn bản điện tử được ký số trên Văn phòng điện tử liên thông (26-09-2017)
  Kiểm tra Cải cách hành chính tại 02 đơn vị trực thuộc Sở (16-08-2017)
  Tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực quản lý vận tải (07-08-2017)
  Về việc triển khai một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT ngành GTVT tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2018 (01-08-2017)
  Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2017 (09-03-2017)

-Danh sách công chức Sở GTVT trực cơ quan ngày Lễ 2/9

-Học bổng Chevening 2019/2020 của Chính phủ Anh

-Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT

-Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng

-Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/2/1890 - 19/5/2018)

-Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018

-Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2018)

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tại Sở Giao thông vận tải, xem nội dung tại đây. Các văn bản liên quan: Quyết định số 110/QĐ-SGTVT; Quyết định số 484/QĐ-UBND; Quyết định số 629/QĐ-UBND; Thông báo 42/TB-UBND; Văn bản số 268/SNV-CCHC.

-Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ năm 2018 

-Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 

-Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

-Biểu mẫu nhập liệu trong phần mềm "Quản lý cán bộ, công chức, viên chức"

-Về việc giới thiệu học bổng của Chính phủ Ấn Độ

-Thông báo v.v cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo tại Israel

-Thông báo v.v nhắc nhở lần đầu đối với các xe hợp đồng vi phạm không báo cáo hợp đồng vận chuyển về Sở GTVT theo quy định

-Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

-Về việc thông báo kiểm tra theo Quyết định số 2811/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

-Về việc nhắc nhở đơn vị vận tải đăng ký tham gia lớp tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

-Các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

-Về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 và dịp khai giảng năm học mới 2017-2018

-Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và mùa mưa lũ sắp đến

-Về việc phối hợp khai thác Sàn giao dịch vận tải hành khách góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động vận tải hành khách

-Tổ chức phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

-Nội dung dự thảo Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giao thông vận tải Bình Định giai đoạn 2017-2020

-Về việc tăng cường quản lý hoạt động phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải

-Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc

-Cảnh báo mã độc tấn công đòi tiền chuộc

- Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

-Triển khai áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải và cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

-Thông báo thời gian phát sóng Chuyên mục "Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" năm 2017 trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Mở lớp tập huấn cho người điều khiển vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe tại Bình Định

-Báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng của năm 2016

-Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải

-Video hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH

-Cán bộ, công chức không được chơi Pokemon go tại trụ Sở cơ quan

- Thông báo việc triển khai phần mềm Văn phòng điện tử 5.0

- Thông báo của Bộ GTVT về việc triển khai phần mềm quản lý, bán vé xe khách tới các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

- Mẫu đăng ký tham gia tập huấn

- Một số quy định về tổ chức, quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Lịch sát hạch
Đường dây nóng Sở GTVT
Dịch vụ công trực tuyến
Đăng ký đổi GPLX trực tuyến Cấp độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Biểu đồ chạy xe và danh sách đăng ký khai thác tuyến
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Công báo tỉnh Bình Định
Văn bản pháp luật
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
TT Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định
TT Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định
Ban Quản lý bảo trì đường bộ
Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn
HTX Vận tải cơ giới Phù Cát
Hỏi - đáp
  Trao đổi trực tuyến
  Bộ phận một cửa:
  Thanh tra:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
8
  Số lượt truy cập:
2233483
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn -Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 02563-892172 - Fax: 02563-891536 - Email: vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Nguyên Đức -Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Định