Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản QLNN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 57/2023/QĐ-UBND 22/09/2023 Về việc ban hành “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh”
2 546/QĐ-SGTVT 14/09/2022 Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
3 2692/QĐ-UBND 22/08/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
4 4802/UBND-VX 19/08/2022 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
5 51/QĐ-UBND 16/08/2022 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định
6 2535/QĐ-UBND 11/08/2022 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
7 2524/QĐ-UBND 11/08/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
8 111/KH-UBND 04/08/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 884/QĐ-TTg 23/07/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT
10 882/QĐ-TTg 22/07/2022 Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030
11 96/KH-UBND 07/07/2022 Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025
12 3657/UBND-VX 29/06/2022 Tăng cường các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022 trên địa bàn tỉnh
13 3575/UBND-KSTT 27/06/2022 Triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
14 1790/QĐ-UBND 06/06/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 05/6/2022
15 65/KH-UBND 04/05/2022 Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
16 1416/QĐ-UBND 04/05/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 01/5/2022
17 1414/QĐ-UBND 04/05/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
18 67/KH-UBND 04/05/2022 Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định
19 64/KH-UBND 29/04/2022 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022
20 02/CĐ-UBND 13/04/2022 Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
21 21/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch phổ biến luật mới và một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 299/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
23 11/KH-UBND 25/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
24 33/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị đinh quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
25 139/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
26 2266/QĐ-CP 31/12/2021 Quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021
27 39/2021/TT-BGTVT 31/12/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
28 122/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực kế hoạch và đầu tư
29 5183/QĐ-UBND 27/12/2021 Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
30 5136/QĐ-UBND 23/12/2021 Quyết định phê duyệt Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021
31 122/KH-UBND 21/12/2021 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022
32 5064/QĐ-UBND 20/12/2021 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Giao thông vận tải
33 33/2021/TT-BGTVT 15/12/2021 Thông tư hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải
34 75/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định
35 2119/QĐ-BGTVT 13/12/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
36 107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
37 116/KH-UBND 16/11/2021 Kế hoạch Truyền thông về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
38 1966/QĐ-BGTVT 16/11/2021 Ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022
39 4531/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định ban hành Hướng dẫn áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình Định
40 739/SY-UBND 15/11/2021 Sao Y bản chính (Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ)
41 4536/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định
42 726/SY-UBND 09/11/2021 Sao y (Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ)
43 724/SY-UBND 08/11/2021 Sao Y Thông báo số 298/TB-VPCP ngày 04/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về kKết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid19
44 244/TB-UBND 03/11/2021 Thông báo về giờ làm việc mùa Đông
45 6877/UBND-NC 30/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
46 111/KH-UBND 24/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Định
47 4266/QĐ-UBND 22/10/2021 Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 21/10/2021
48 4221/QĐ-UBND 19/10/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025
49 223/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh vào chiều ngày 15/10/2021
50 6573/UBND-KSTT 18/10/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện “Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia”

179/SGTVT-VT

V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

lượt xem: 51 | lượt tải:30

751/QĐ-SGTVT

Về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

lượt xem: 175 | lượt tải:49

2291/SGTVT-VT

V/v đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh

lượt xem: 269 | lượt tải:0

2093/SGTVT-VT

V/v siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

lượt xem: 338 | lượt tải:52

2095/SGTVT-VT

V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô

lượt xem: 344 | lượt tải:91
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay536
  • Tháng hiện tại299,576
  • Tổng lượt truy cập6,030,335
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây