Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản QLNN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 546/QĐ-SGTVT 14/09/2022 Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
2 2692/QĐ-UBND 22/08/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
3 4802/UBND-VX 19/08/2022 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
4 51/QĐ-UBND 16/08/2022 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định
5 2535/QĐ-UBND 11/08/2022 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
6 2524/QĐ-UBND 11/08/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
7 111/KH-UBND 04/08/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8 884/QĐ-TTg 23/07/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT
9 882/QĐ-TTg 22/07/2022 Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030
10 96/KH-UBND 07/07/2022 Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025
11 3657/UBND-VX 29/06/2022 Tăng cường các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022 trên địa bàn tỉnh
12 3575/UBND-KSTT 27/06/2022 Triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
13 1790/QĐ-UBND 06/06/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 05/6/2022
14 65/KH-UBND 04/05/2022 Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
15 1416/QĐ-UBND 04/05/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 01/5/2022
16 1414/QĐ-UBND 04/05/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
17 67/KH-UBND 04/05/2022 Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 64/KH-UBND 29/04/2022 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022
19 02/CĐ-UBND 13/04/2022 Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
20 21/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch phổ biến luật mới và một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định
21 299/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 11/KH-UBND 25/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
23 33/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị đinh quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
24 139/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
25 2266/QĐ-CP 31/12/2021 Quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021
26 39/2021/TT-BGTVT 31/12/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
27 122/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực kế hoạch và đầu tư
28 5183/QĐ-UBND 27/12/2021 Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
29 5136/QĐ-UBND 23/12/2021 Quyết định phê duyệt Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021
30 122/KH-UBND 21/12/2021 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022
31 5064/QĐ-UBND 20/12/2021 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Giao thông vận tải
32 33/2021/TT-BGTVT 15/12/2021 Thông tư hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải
33 75/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 2119/QĐ-BGTVT 13/12/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
35 107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
36 116/KH-UBND 16/11/2021 Kế hoạch Truyền thông về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
37 1966/QĐ-BGTVT 16/11/2021 Ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022
38 4531/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định ban hành Hướng dẫn áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình Định
39 739/SY-UBND 15/11/2021 Sao Y bản chính (Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ)
40 4536/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định
41 726/SY-UBND 09/11/2021 Sao y (Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ)
42 724/SY-UBND 08/11/2021 Sao Y Thông báo số 298/TB-VPCP ngày 04/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về kKết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid19
43 244/TB-UBND 03/11/2021 Thông báo về giờ làm việc mùa Đông
44 6877/UBND-NC 30/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
45 111/KH-UBND 24/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Định
46 4266/QĐ-UBND 22/10/2021 Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 21/10/2021
47 4221/QĐ-UBND 19/10/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025
48 223/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh vào chiều ngày 15/10/2021
49 6573/UBND-KSTT 18/10/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện “Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia”
50 106/KH-UBND 18/10/2021 Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

69/QĐ-SGTVT

Về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

lượt xem: 336 | lượt tải:133

116/SGTVT-VT

Về việc báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT

lượt xem: 340 | lượt tải:113

113/SGTVT-VT

V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

lượt xem: 211 | lượt tải:68

98/SGTVT-TTr

KẾT LUẬN Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ đối với các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

lượt xem: 284 | lượt tải:140

2166/SGTVT-VP

Chấn chỉnh tình trạng mạo danh lãnh đạo Sở GTVT để bán tạp chí chuyên ngành GTVT

lượt xem: 263 | lượt tải:52
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay389
  • Tháng hiện tại16,950
  • Tổng lượt truy cập3,638,521
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây